I Międzynarodowa i interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu:

November 19, 2015